آشنایی با فرمول محاسبه طلا

آشنایی با فرمول محاسبه طلا

طلا فلزي است گرانبها كه از زمان هاي باستان مورد استفاده بشر قرار گرفته است.دانشمندان عقيده دارند كه تا كنون از پوسته زمين قريب 95000 تن طلا استخراج شده كه اين مقدار از يك ميليونيم حجم در پوسته زمين كمتر است. ما در این مقاله انواع فرمول محاسبه طلا را مورد بررسی قرار میدهیم.

 تبدیل واحدها

يك اونس طلا=31.1 گرميك پوند= 453 گرميك قيرات= 200 سوت (ميلي‌گرم)يك تن= 1000 كيلوگرم
يك سير= 16 مثقاليك مثقال= 4.608 گرميك مثقال=24 نخوديك نخود= 0.19 گرم
يك خروار= 300 گرميك من= 3 كيلويك سير= 75 گرميك چارك= 750 گرم
فرمول محاسبات طلا

فرمول محاسبه طلا

تعاريف يك اونس طلا: 31.103431 گرم با عيار (999.9) يا عيار (24) 
 يك مثقال طلا: 4.608 گرم مي‌باشد.
 مظنه طلا در ايران: قيمت يك مثقال (معادل 4.608 گرم) طلاي 17 عيار (705) 
 سكه تمام بهار آزادي(قديمي و امامي): وزن 8.133 گرم- عيار 21.6 (900) 
 سكه نيم بهار آزادي: وزن 4.0665 گرم – عيار 21.6 (900) 
 سكه ربع بهار آزادي: وزن 2.03225 گرم- عيار 21.6 (900)
فرمول 1بدست آوردن مظنه طلاي ايران 17 (705) عيار از طريق انس جهاني:
9.5742÷ (قيمت يك دلار× قيمت يك انس طلا)= مظنه طلاي ايران
فرمول 2بدست آوردن قيمت سكه تمام از طريق انس جهاني:
4.24927÷ (قيمت يك دلار×قيمت يك انس طلا)= قيمت يك عدد سكه تمام
فرمول 3براي بدست آوردن يك مثقال طلاي 18 (750) عيار از انس جهاني: 8.999÷ (قيمت يك دلار×قيمت يك انس طلا) = قيمت يك مثقال طلاي 18 (750) عيار
فرمول 4قيمت يك گرم طلا با هر عياري از روي مظنه بازار (17 (750) عيار):
(705×4.608) ÷ (مظنه× Au) = قيمت يك گرم طلا با عيار Au

مثال: يك گرم طلاي 925عيار با مظنه روز 61355 تومان چه قيمت مي‌شود؟ جواب: 17.470 تومان
فرمول 5مقدار طلاي قابل خريد با يك مقدار پول معين:
(Au× مظنه) ÷(705×4.608×X)= وزن طلاي قابل خريد با Xتومان پول و عيار Au (شمش يا آبشده)
مثال: با 7000000 تومان و مظنه روز 61000 تومان، چند گرم طلا با عيار (935) مي‌توان خري؟ جواب: 398.711 گرم

 فرمول 6
بالابردن عيار طلاي پايين: وزن طلاي موجود : Wm
 عيار طلاي موجود : Am
 عيار مورد نياز مبناي استاندارد : As 
 عيار طلا يا شمش اضافه شده برايي عيار كردن : We (We = Wm ×(As-Am) / (Ae – Asمثال: 200 گرم طلاي عيار 710 را با 40 گرم طلاي عيار 950 مي‌توان به عيار استاندارد 750 رساند 
فرمول 7 پايين آوردن عيار طلاي بالا: وزن طلاي موجود : Wm
عيار طلاي موجود : Am
عيار مورد نياز مبناي استاندارد : As  
 وزن نقره، برنج يا مس مورد نياز : We
We= Wm×(Am-As)/Asمثال: 200گرم طلاي عيار 900 را با 40 گرم مس مي‌توان به عيار استاندارد 750 رساند.

به روز ترین و جذاب ترین مطالب جواهرات را در جواهرات لئوپارد دنبال کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.